ALV 12 februari

Op woensdag 12 februari  2020 houden we onze Algemene Leden Vergadering.
Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën van 2019.  We kijken terug op 2019 en blikken vooruit naar de plannen voor 2020.
We hopen op een grote opkomst.