Nieuwe wedstrijd “dieren”

Thema nieuwe wedstrijd: Dieren
Het thema voor de nieuwe wedstrijd is dieren en bedacht door Algemeen 1. Inzenden voor deze wedstrijd kan tot 1 februari 2020. Ieder lid mag maximaal 3 foto’s insturen. Resolutie minstens 300 dpi.
Lidmaatschap

wedstrijd high/low key

Voor de wedstrijd high key – low key zijn 68 foto’s ingestuurd. Ieder lid krijgt een stemformulier en mag punten geven aan 5 foto’s.  Jureren kan tot 15 december a.s.

Plenaire avond 14 november

Op 14 november is de organisatie van de plenaire avond in handen van het bestuur. Centraal die avond staat de toekomstige invulling van de fotoclub.
Door opzeggingen wordt een aantal focusgroepen wel erg klein. Moeten die worden opgeheven? De deelname aan foto-uitstapjes bij enkele focusgroepen beperkt zich soms tot maar enkele deelnemers. Waardoor komt dat? Aan de andere kant hebben we focusgroepen met erg veel leden. Moeten we groepen splitsen? En zo ja, op welke manier? Wat is het belangrijkst: de ‘focus’, het onderwerp, het tijdstip of de groep? Of is het toch iets anders? Is de huidige indeling naar focusgroepen nog wel wenselijk? Wat doen we met de plenaire avonden? Voor elk onderwerp is wel een spreker geweest. Moeten we daar op dezelfde manier mee doorgaan? Hoe gaan we met de beperkte vraag naar cursussen om? Waarom zijn het altijd dezelfde mensen die zich bereid tonen iets voor de fotoclub te doen? Hoe kunnen we andere leden bewegen ook hun steentje bij te dragen?
Allemaal vragen waarover het bestuur zich de afgelopen maanden heeft gebogen. Maar voordat deze vragen beantwoord kunnen worden, wil het bestuur graag de opvatting en ideeën van de leden hier over horen. Hiervoor wordt begin november een enquête-formulier verzonden, de uitslag bespreken we de 14e.

Uitslag Expositie 2019

Op 14 en 15 september j.l. hadden we onze jubileum expositie “Buiten  in abstract of met speciaal licht”.

Hiervoor mochten we de theaterzaal van de 7 Schakels gebruiken.In totaal werden er 95 foto’s tentoongesteld, deze kunt u  hier bekijken Expositie 2019.

Het geheel werd gecompleteerd met de prachtige bloemencreaties van Corinne van ’t Westende, gebaseerd op een aantal door haar gekozen foto’s.

Met een aantal van ca. 400 bezoekers kunnen we wel van een succes spreken. Er waren veel lovende kritieken en de bezoekers konden hun mooiste foto kiezen.  De stemmen zijn geteld en er is 1 duidelijke winnaar en dat is onze voorzitter Ruud Kristel, zijn foto nr. 86 van de Zeeuwse kust  kreeg veruit de meeste stemmen.

De punten kunt u vinden achter het nummer van de foto en de naam van de fotograaf. De prijsuitreiking volgt op de plenaire avond van oktober.

 

 

 

De bezoekers konden ook een prijs winnen, een door henzelf gekozen foto. Uit de 305 ingevulde briefjes heeft Corinne van ’t Westeinde de winnaar getrokken en dat is geworden: Ingrid Schaeffer en zij koos foto nr. 44 van Angelique Worms.