Onze Club

Focusgroepen

De organisatie van de FCM is opgesplitst in zogeheten focusgroepen. Ieder lid kan, afhankelijk van zijn/haar voorkeur en interesse, aansluiten bij één of meerdere focusgroepen. De focusgroepen gaan gemiddeld 1 à 2 keer per maand gezamenlijk op stap om foto’s te maken en komen daarnaast zo’n 1x per maand bij elkaar om de foto’s te bespreken en informatie uit te wisselen. Elke focusgroep heeft een coördinator. FCM telt zeven focusgroepen, te weten drie groepen Algemeen, een groep Mensen en Dingen en drie groepen Natuur. De groep Instappers is bedoeld voor nieuwe leden / beginnende fotografen om kennis te maken met zowel de fotografie als met de club zelf. Na deze introductie “stromen”de leden van deze groep door naar één van de gespecialiseerde focusgroepen. De 7 gespecialiseerde focusgroepen richten zich op ca.13 onderwerpen:

 Naam Onderwerpen
1 Algemeen (3x)          Studio, sport, evenementen, journalistiek en alle aspecten van fotografie
2 Natuur (3x) Landschap, natuur, macro en wildlife
3 Mensen en Dingen Portret, kinderen, reizen, straat, urban, architectuur, AV en nacht
4  Instappers  Basiselementen fotografie, kennismaken FCM

Deze focusgroepen komen 1 à 2 keer per maand bij elkaar om gezamenlijke uitstapjes te maken, bijeenkomsten te houden, foto’s te bespreken en kennis en ervaring uit te wisselen.

Cursussen en workshops

Voor alle leden kunnen workshops en cursussen worden georganiseerd in company, mits daar vraag naar en voldoende belangstelling voor is. Er wordt in eerste instantie zoveel gebruik gemaakt van de ervaren eigen leden, maar ook kunnen externe specialisten worden ingezet. Daarnaast kijkt het bestuur (en actieve leden) permanent naar geschikte cursussen en workshops die door derden worden gegeven.

Om ook niet-leden de mogelijkheid kennis te laten maken met FCM organiseert de vereniging eveneens cursussen die toegankelijk zijn voor derden, zoals de EHBF en de instapgroep. Deze cursussen moeten zorgen voor nieuwe aanwas van leden.

Maandelijkse plenaire bijeenkomst

7x per jaar is er in Theater De Schuur een plenaire bijeenkomst, die door de focusgroepen zelf wordt georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben enerzijds tot doel de cohesie en de sociale contacten binnen FCM te bevorderen. Anderzijds wil FCM door middel van deze kwalitatieve lezingen, demonstraties en/of workshops de kennis van de leden op een specifiek gebied vergroten. De onderwerpen van die bijeenkomsten worden zodanig gekozen dat ze interessant zijn voor iedereen, met elke specialiteit en voor elk niveau. Deze bijeenkomsten staan ook open voor niet-leden.

Tentoonstellingen

Door het deelnemen aan exposities en het zelf organiseren van tentoonstellingen kan FCM laten zien wat een fantastische hobby de fotografie is. Zo kunnen we ons enthousiasme over fotografie overbrengen op anderen en deze stimuleren om ook lid te worden.