Plenaire avond 14 november

Op 14 november is de organisatie van de plenaire avond in handen van het bestuur. Centraal die avond staat de toekomstige invulling van de fotoclub.
Door opzeggingen wordt een aantal focusgroepen wel erg klein. Moeten die worden opgeheven? De deelname aan foto-uitstapjes bij enkele focusgroepen beperkt zich soms tot maar enkele deelnemers. Waardoor komt dat? Aan de andere kant hebben we focusgroepen met erg veel leden. Moeten we groepen splitsen? En zo ja, op welke manier? Wat is het belangrijkst: de ‘focus’, het onderwerp, het tijdstip of de groep? Of is het toch iets anders? Is de huidige indeling naar focusgroepen nog wel wenselijk? Wat doen we met de plenaire avonden? Voor elk onderwerp is wel een spreker geweest. Moeten we daar op dezelfde manier mee doorgaan? Hoe gaan we met de beperkte vraag naar cursussen om? Waarom zijn het altijd dezelfde mensen die zich bereid tonen iets voor de fotoclub te doen? Hoe kunnen we andere leden bewegen ook hun steentje bij te dragen?
Allemaal vragen waarover het bestuur zich de afgelopen maanden heeft gebogen. Maar voordat deze vragen beantwoord kunnen worden, wil het bestuur graag de opvatting en ideeën van de leden hier over horen. Hiervoor wordt begin november een enquête-formulier verzonden, de uitslag bespreken we de 14e.